Futunio tukee ammattiliittojen elinvoimaisuutta

27.02.2019 | Ajankohtaista | Blogi, Toiminnanohjaus, Ammattiliitot, Selvitys+

Featured image

Blogi: Kati Räisänen

Futunio tarjoaa ammattiliitoille myös ulkoistuspalveluita ainoana suomalaisena jäsenrekisteritoimittajana. Ulkoistamisessa ammattiliitto siirtää aiemmin itse hoitamansa toiminnon yhteistyökumppanin tuotettavaksi.

Futunion tarjoamista ulkoistuspalveluista merkittävin on Selvityspalvelu. Palveluun kuuluu jäsenmaksusuoritusten ja selvitysten tallennus sekä selvittely ja yhteydenpito työnantajiin. Ammattiliitoilla ei varsinaisesti ole suhdetta jäsentensä työnantajiin, joiden kanssa asioimiseen kuluu kuitenkin merkittävästi aikaa. Kun tämän sidosryhmän kontaktoinnin pystyy pääosin ulkoistamaan, jää aikaa oleelliseen ydintoimintaan eli jäsenpalveluun.

Kun ammattiliiton jäsen on valinnut jäsenmaksun maksamisen tavaksi työnantajaperinnän, pidättää hänen työnantajansa jäsenen palkasta ammattiliiton jäsenmaksun ja tilittää sen eteenpäin liitolle. Maksut tilitetään usein könttänä, jolloin maksusta ei pysty erittelemään kenen jäsenen maksuja se pitää sisällään. Tämän vuoksi työnantajan tulee toimittaa ammattiliitolle myös erillinen selvityslista tietyllä aikataulutuksella, jotta tilitys saadaan kohdistettua jäsenille.

Ulkoistuksella aikaa liiton ydintehtäville

Futunion Selvityspalvelu vastaanottaa työnantajien lähettämät konekieliset ja manuaaliset jäsenmaksuselvityslistat. Konekieliset selvitykset päivitetään rekisteriin sekä korjataan ja kohdistetaan virheelliset aineistot. Manuaaliset selvityslistat tallennetaan rekisteriin.

Selvityspalvelu korjaa ja kohdistaa myös kohdistumattomat viitemaksut ja tallentaa jäsenrekisteriin ilman viitettä maksetut suoritukset.

Ammattiliitolle Selvityspalvelu on vaivaton ja luotettava ratkaisu, kun liiton omat resurssit halutaan kohdistaa ydintoimintaan. Futunion Selvityspalvelu on suora kontakti työnantajille ja mm. työnantajien viitekirjeissä sekä rästikirjeissä on Selvityspalvelun yhteistiedot. Tämä palvelu tuo liitoille merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä.

Yli puolet asiakkaista säästää aikaansa selvityspalvelulla

Tällä hetkellä yli puolet 34:stä Futunion palvelemasta ammattiliitosta on halunnut ulkoistaa työnantajien selvityslistojen ja jäsenmaksujen käsittelyn Futunion Selvityspalvelulle.

Futunio lanseerasi joulukuussa 2018 uuden Selvitys+ palvelun. Tämä on työnantajille suunnattu sähköinen palvelu, jonka kautta he voivat toimittaa jäsenmaksuselvityslistoja ammattiliitoille ilmaiseksi, helposti ja tietoturvallisesti. Selvitys+ palvelun kautta voi toimittaa jäsenmaksuselvityksiä kaikkien Suomen ammattiliittojen osalta. Palvelu löytyy osoitteesta www.selvitysplus.fi

Futunion tavoitteena on myös näillä palveluilla helpottaa ammattiliittojen arkea ja tukea sen myötä toimialan elinvoimaisuutta.

Blogin kirjoittaja on Futunion ammattiliitot -asiakasryhmän liiketoimintajohtaja Kati Räisänen, jolle ammattiliittojen palvelukokemus on sydämenasia. Kati on siirtymässä hetkeksi vanhempainvapaalle, mutta hänen luotsaamansa tiimi palvelee liittoja samalla omistautumisella.

CTA
Futunio

Futunio

Futunio on ammattiliitojen ja työttömyyskassojen toimialojen erityistarpeisiin erikoistunut palveluyritys. Tuotamme edistyksellisimmät ratkaisut edunvalvontaan ja työttömyysturvaan, joilla asiakkaammekin pysyvät mukana digitalisaation vauhdissa.

Pixels

Lue lisää