Teollisuusliiton jäsenten äänestäminen helpottuu aSuiten vaalimoduulilla

17.02.2023 | Ajankohtaista | Ammattiliitot, aSuite

Featured image

Vaalit ovat monivaiheinen prosessi. Jotta ne saadaan vietyä alusta loppuun virheettömästi, tulee työkalujen olla kunnossa. Futunion asiakas Teollisuusliitto tarvitsi vaalijärjestelmän, jossa voidaan hyödyntää liiton jäsenrekisterin dataa suoraan ilman ulkopuolisia ohjelmistoja. Tähän tarpeeseen on vastattu räätälöimällä aSuiten vaalimoduuli ketteröittämään Teollisuusliiton tulevia vaaleja helpottaen jäsenten osallistumista. 

Taustalla fuusio ja tarve kehittää tietojärjestelmiä 

Teollisuusliiton ylin päättävä elin on joka viides vuosi kokoontuva liittokokous. Toukokuun 2023 liittokokoukseen valitaan liittokokousedustajat vaaleilla maaliskuussa 2023. Futunio on yhdessä Teollisuusliiton kanssa kehittänyt aSuite-jäsenrekisterijärjestelmän vaalimoduulia tulevien liittovaalien läpiviemiseksi modernisti ja näppärästi. 

Edelliset vaalit on käyty Metalliliitto-nimellä, jonka jälkeen fuusiosta on syntynyt Teollisuusliitto. Liiton tietohallintopäällikkö Ari Pöyryn mukaan fuusion jälkeen on alettu voimakkaasti kehittää tietojärjestelmiä, mikä on myös vaalimoduulin käyttöönoton taustalla. Pyrkimys on luoda liiton järjestelmien kokonaisarkkitehtuurista ylläpidettävä, järkevä ja nykyaikainen. 

Aiemmissa vaaleissa Futunion rooli on ollut avustaa Teollisuusliittoa, kun vaaleja on hoidettu kolmannen osapuolen järjestelmällä. Teollisuusliitolla on käytössä Futunion YAP-rekisteri, joten Futunio on toimittanut liitolle listauksia ja tehneet rekisteriin merkintöjä tarpeen mukaan. 

”Aikaisemmin äänestäminen on ostettu ulkopuolelta ja tiedot ovat siirtyneet Futunion ohjelmistoihin integraatioilla. aSuiten vaalimoduulilla kaikki voidaan tehdä samassa järjestelmässä”, Pöyry kertoo. 

Teollisuusliitto ei ole aSuiten vaalimoduulin ensimmäinen käyttäjä. 

”Suiten vaalimoduulilla on aiemmin viety läpi valtuustovaalit. Toki jokaisessa vaalissa on omat tarpeet ja vaalijärjestys, jotka aiheuttavat sovellukseen vaalikohtaisia muutostarpeita”, Futunion projektipäällikkö Päivi Laine kertoo. 

aSuiten vaalimoduuli sähköistää liittovaalit kokonaisvaltaisesti

aSuiten vaalimoduulilla onnistuvat kaikki vaalien vaiheet sähköisesti. Järjestelmässä hoituvat vaalien perustaminen, vaalipiirien asettaminen, olennaisten päivämäärien asettaminen sekä ehdokasasettelu. Valitsijayhdistykset ja vaalipiirit voidaan myös muodostaa järjestelmässä. Ehdokasdata viedään ehdokasgalleriaan, jossa ehdokkaiden tiedot ovat jäsenten tarkasteltavissa. 

”Jotta voi asettua ehdokkaaksi, tulee olla tarpeeksi tukijoita. Tukijoilta tarvitaan allekirjoitukset joko paperille tai sähköisesti. Nämä voidaan hoitaa vaalimoduulissa”, kertoo Futunion tuotekehityspäällikkö Toni Sevenius

Liiton jäsenet voivat kirjautua vaalijärjestelmään sisälle vahvalla tunnistautumisella ja äänestää järjestelmässä sähköisesti. 

”Moduulissa onnistuvat myös postiäänestysten sisäänluku, äänestystulosten laskenta ja tarkastaminen, sekä vaalituloksen ilmoittaminen”, Sevenius luettelee. 

Vaalimoduulin rakentamiseen on käytetty Angularia, josta Futuniolla on vahva osaaminen, mikä puolestaan on helpottanut kehitystyötä. Järjestelmän kehityksessä on hyödynnetty myös uudempaa teknologiaa, kuten Reactia ja backend .NET corea ehdokasgallerian luomiseen. 

Vaalimoduuli helpottaa ennen kaikkea Teollisuusliiton jäsenten arkea

Vaalimoduulin odotetaan helpottavan Teollisuusliittoa ja sen jäseniä monella tapaa. Laineen mukaan aSuiten vaalimoduulista erityisen tekee se, että siellä on kaikki Teollisuusliiton data valmiina, toisin kuin jos käytettäisi ulkopuolista vaaliohjelmistoa.  

”Vaalimoduuli tuo lisäarvoa jäsenrekisteriin, kun pystytään käyttämään sen tietoja hyväksi. Joissain järjestelmissä ei pystytä toteuttamaan vaaleja kokonaan sähköisesti, toisin kuin aSuitessa”, Laine sanoo. 

Vaalimoduulin odotetaan helpottavan äänestämistä ja siten kasvattavan äänestysaktiivisuutta. Äänioikeutettu kirjautuu sovellukseen sisään pankkitunnuksilla. Sovelluksessa on sisällä jäsentiedot, joten se tunnistaa äänioikeuden. Jäsen pääsee tarkastelemaan ehdokasgalleriaa, löytämään ehdokkaan ja äänestämään. 

Vaalimoduuli helpottaa myös admin-käyttäjien ja vaalien järjestäjien työtä, kun se kokoaa ehdokastiedot ja valitsijayhdistykset yhteen paikkaan. Se myös tekee erilaisia tarkistuksia. 

”Jäsenen on kuuluttava siihen vaalipiiriin, johon asettuu ehdokkaaksi. Samoin valitsijayhdistyksien jäsenien on kuuluttava samaan vaalipiiriin. Aiemmin on jouduttu käsin katsomaan, onko henkilöllä oikeus allekirjoittaa tai asettua ehdolle. Nyt sovellus tarkistaa tiedot automaattisesti”, Sevenius kertoo. 

Tiivis yhteistyö lisää ymmärrystä 

Teollisuusliiton vaalimoduulin käyttöönotto on vaatinut tiivistä yhteistyötä. 

”Futunion väki on panostanut projektiin, tehnyt viime hetken muutoksia ja lisännyt puuttuvia ominaisuuksia. Mitä on luvattu, on tehty”, Pöyry luettelee. 

Laineen mukaan vaalit ovat loppupeleissä yksinkertaisia. 

”Niissä on tietyt reunaehdot, joiden puitteissa tulee toimia. Kehitystyön aikana Futunion ymmärrys niistä on lisääntynyt eksponentiaalisesti”, Laine summaa. 

 

CTA
Futunio

Futunio

Futunio on ammattiliitojen ja työttömyyskassojen toimialojen erityistarpeisiin erikoistunut palveluyritys. Tuotamme edistyksellisimmät ratkaisut edunvalvontaan ja työttömyysturvaan, joilla asiakkaammekin pysyvät mukana digitalisaation vauhdissa.

Pixels

Lue lisää