Tuotekehityspäällikkö Johanna Jalonen: ”Futuniolla olen oppinut, että tekniikka on ihmeellistä”

23.02.2024 | Ajankohtaista | Uratarinat

Featured image

Futuniolla tuotekehityspäällikkönä työskentelevä Johanna Jalonen ei  aiemmin varsinaisesti ollut mikään tekniikan ihmelapsi. Nyt Jalonen vastaa Futunion YAP-Liitto järjestelmän kehittämisen operatiivisesta työnjohdosta. Vahva asiakasymmärrys ja näkemykset projektinhallinnan menetelmällisistä muutoksista ovat osaltaan nostaneet Jalosen tuotekehityksen johtotehtävään.  

Johanna Jalonen on valtiotieteiden maisteri, jonka osaaminen painottuu vahvasti liiketaloudelliseen ymmärrykseen. Sosiaalipolitiikkaa yliopistossa opiskelleella Jalosella ei ollut ennestään kokemusta tuotekehityksestä. Nyt Jalonen on toiminut virallisesti huhtikuusta 2023 asti YAP-Liitto järjestelmän tuotekehityspäällikkönä. 

Vahvuudet johtamisessa 

Jalosen ura Futuniolla alkoi vuonna 2019 liittopuolen asiantuntijatiimin asiakaspalvelussa. Alun perin Jalonen haki työpaikkaa Futunion kassapuolelta, sillä työttömyysturvan substanssi kiinnosti.  

”Olen aiemmin toiminut vakuutusalalla, ja erityisesti sairausvakuutusala on tuttu. Kun kassapuolen tehtävä oli jo täytetty, tarjottiin minulle paikkaa liittopuolelta”, Jalonen kertoo. 

Jalosen asiantuntijarooli laajentui pikkuhiljaa sitä mukaa kun hän alkoi käymään enemmän ja enemmän asiakaspalavereissa. Kun Jalonen aloitti tuotekehityspäällikkönä edeltäjänsä jäätyä pois tehtävästä, oli Jaloselle muodostunut jo valmiiksi vahvat asiakassuhteet. Jalosen valttikortit tehtävään ovat hänen näkemyksensä projektinhallinnan, asiakaspalvelun ja tuotehallinnan kehittämisestä ja uudistamisesta. 

”Vahvuuteni ovat johtaminen, tuotteiden myyminen asiakkaille, sekä kokonaisuuksien hahmottaminen. Teen käytännössä kaikkea muuta, paitsi koodaamista.” 

Vaikka Jalosella ei ollut ennestään osaamista järjestelmien kehittämisestä tai IT-alasta, on tästä niin sanotusta puutteesta ollut myös hyötyä.   

”Ei-teknisyys on ollut etu asiakkaan kanssa kommunikoinnissa, koska osaan selittää asiat heille ymmärrettävästi”, Jalonen täsmentää. 

Työaika koostuu suunnittelusta ja resursoinnista  

YAP-Liitto järjestelmä, jonka kehityspäällikkönä Jalonen toimii, on maturiteetiltaan kypsä tuote.  

”Kyseessä on 15 vuotta vanha järjestelmä, jonka parissa teemme ensisijaisesti jatkokehitystä. 20 vuotta on IT-alalla pitkä aika, mutta YAP on kaikin puolin toimiva tuote. Sen jatkojalostus on ollut todella mielenkiintoista”, Jalonen kertoo. 

Jalosen työpäivät koostuvat palavereista asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, kehittäjien työaikojen suunnittelusta ja työn resursoinnista, sekä erilaisten raporttien laatimisesta. 

”Jos esimerkiksi jokin palvelin on menossa kiinni, on minun tehtäväni kehityspäällikkönä selvittää, miten sen päivitys resursoidaan; miten se päivitetään, kuka sen päivittää, keitä tähän työhön osallistuu ja millä panoksella ja aikataululla.” 

Futuniolla panostetaan työntekijän osaamisen kehittämiseen 

Jalosen mukaan yksi parhaimmista puolista Futuniossa työnantajana on panostus työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Kaistaa uuden oppimiselle tarjotaan, eli mahdollisuudet urakehitykselle ovat laajat. 

”Viimeisen vuoden aikana olen laajentanut osaamistani tuotekehityksestä ja teknisestä maailmasta. Olen tutustunut muun muassa tekoälyyn ja scrum-menetelmään. Kyllähän se, että yhteiskuntatieteilijä  toimii IT-talossa tuotekehityspäällikkönä, kertoo siitä, että työnantaja mahdollistaa uuden oppimisen”, Jalonen kiittelee.  

Futunion palveluksessa Jalonen on oppinut muun muassa, että tekniikka on ihmeellistä. Hänestä on inspiroivaa nähdä, miten se kehittyy jatkuvasti. Eniten Jalosta työssään motivoi asiakkaan ymmärtäminen ja  arvon tuottaminen asiakkaalle. 

”On hienoa nähdä, miten ammattiliittojen arkea pystytään modernisoimaan, ja miten heille voidaan tuottaa lisäarvoa ratkaisuillamme”, Jalonen pohtii.  

Futunio on matalan hierarkian organisaatio, mikä on Jalosen mukaan pelkästään positiivista. 

”Minusta on hienoa, että jos on jokin kehitysidea, voi siitä soittaa suoraan ylimmälle johdolle. Tärkeää on myös, että työyhteisössä hyödynnetään henkilöstön vahvuuksia yli tiimi- ja tittelirajojen.” 

Kun Jalonen vuonna 2019 luki ilmoituksen Futunion avoimesta tehtävästä, kiinnitti hän huomiota siinä luotuun työnantajamielikuvaan.  

”Työn vapaus ja tietynlainen rentous houkuttelivat. Futuniolla onkin hyvä meininki, ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan. Arjessa auttaa jaksamaan muun muassa viikoittainen yhteinen padel-tunti.” 

Tulevaisuudessa Jalonen haluaa laajentaa osaamistaan aSuiten puolelle 

Jalonen on saanut työstään kiitosta sekä asiakkailta että sisäisesti. Jalosen aloitettua tuotekehityspäällikkönä on asiakastyytyväisyyttä saatu kasvatettua, tikettien läpimenoaikaa lyhennettyä sekä työmäärää pienennettyä.  

Tulevaisuudessa Jalosen toiveena on kehittää edelleen teknistä osaamista. Lisäksi Jalonen toivoo, että voisi laajentaa kenttäänsä toisen tuoteperheen, eli aSuiten, puolelle.  

”YAP-Liitto järjestelmästä on jonkin verran siirtymässä asiakkaita aSuiteen, eli siellä on tulossa mielenkiintoisia käyttöönottoprojekteja, joihin olisi hienoa päästä mukaan”, Jalonen toivoo.

 Kiinnostaako ura Futuniolla?

CTA
Futunio

Futunio

Futunio on ammattiliitojen ja työttömyyskassojen toimialojen erityistarpeisiin erikoistunut palveluyritys. Tuotamme edistyksellisimmät ratkaisut edunvalvontaan ja työttömyysturvaan, joilla asiakkaammekin pysyvät mukana digitalisaation vauhdissa.

Pixels

Lue lisää