Futunion kassajärjestelmässä huomioitu FiVan uudet määräykset jäsenhallinnalle

25.05.2022 | Ajankohtaista | Työttömyyskassat, kassajärjestelmä

Featured image

Finanssivalvonta (FiVa) muutti vuoden 2022 alussa määräyksiä ja ohjeita työttömyyskassojen jäsenhallinnassa. Futunio on reagoinut nopeasti ja sen kassajärjestelmään on jo mahdollista saada tätä sääntömuutosta tukevia toiminnallisuuksia.

Ennen FiVan tekemää muutosta ammattiliitot ovat hyväksyneet uudet yhteiset jäsenensä samalla myös työttömyyskassan jäseneksi. Nyt FiVan muutos tuo sen, että kassa ei voi enää ulkoistaa tällaista jäsenhallintaa liitolle.

Päätös pitää tehdä kassapuolella, olipa kyse uudesta jäsenestä tai erotettavasta tai eroavasta jäsenestä. Painaa nappia niin sanotusti, selventää asiaa Futunion tuotepäällikkö Esa Gynther.

Nappia ei voi painaa ennen kuin nappi on tehty. Futunio tarjoaa jäsenrekisterijärjestelmät sekä ammattiliitoille että työttömyyskassoille ja tuntee molempien osapuolten tarpeet hyvin. Lisäksi jokainen kassa tulkitsee oman näkemyksen mukaan FiVan määräyksiä ja tarvitsee näkemyksensä mukaisen ratkaisun. Kassajärjestelmään Futunio on rakentanut kassojen erilaiset tarpeet huomioivia toimintoja, joiden avulla kassat voivat nyt sulavasti toteuttaa FiVan vaatiman jäsenhallinnan prosessin.

Hyvä työntekijäkokemus on myös hyvä jäsenkokemus

Työttömyyskassojen ja ammattiliittojen jäsenille, tuleville tai lähteville, regulaatio- ja järjestelmänmuutos ei näy. Jäseneksi hakevan ei edelleenkään tarvitse hakea erikseen kahta eri jäsenyyttä; haku liittopuolelle riittää.

Uudenlaista työtä sääntömuutoksesta syntyy kassassa, missä täytyy nyt tehdä resursointia jäsenhyväksyntään.

Nyt kassoilla pitää olla henkilö tai joukko, joka käsittelee nämä hakemukset mahdollisesti jopa yksitellen, Gynther kertoo. Poikkeustapaukset selvitetään nyt kassassa, kun aiemmin se oli liiton tehtävä. Toki vieläkin kassa ja liitto tekevät tarvittaessa yhteistyötä jäsenyyksien käsittelyssä, kun jokin lisäselvittelyä vaativa tapaus tulee käsittelyyn.

Futunio on pyrkinyt kassajärjestelmän muutoksissa siihen, ettei kassan käsittelijän työmäärä kasvaisi. Ylläpito on tehty mahdollisimman kevyeksi.

Kun sekä liitolla että kassalla on käytössään Futunion jäsenhallinta- ja maksatusjärjestelmät, jäsentiedot kulkevat rajapintaa pitkin luotettavasti molempiin suuntiin ja tiedot pysyvät ajan tasalla molemmissa päissä. Ja vaikka liitto ei olisikaan Futunion asiakas, myös silloin muutostyö kassajärjestelmään onnistuu.

Me emme ole vain IT-talo, olemme palvelutalo. Olemme tehneet jotakuinkin valmiiksi kassan puolesta tiedonsiirron ja jäsenhallinnan, jottei kassan työmäärä tulisi olennaisesti lisääntymään FiVan määräysmuutoksen myötä. Yksinkertaisimmillaan kassan jäsenylläpidossa tarvitsisi käsittelijän hakemustietojen tarkastuksen jälkeen vain kertaalleen painaa nappia, jolloin hyväksyy hakijan jäseneksi.

Tutustu työttömyyskassoille tarkoitettuihin palveluihimme.

CTA
Futunio

Futunio

Futunio on ammattiliitojen ja työttömyyskassojen toimialojen erityistarpeisiin erikoistunut palveluyritys. Tuotamme edistyksellisimmät ratkaisut edunvalvontaan ja työttömyysturvaan, joilla asiakkaammekin pysyvät mukana digitalisaation vauhdissa.

Pixels

Lue lisää