Futunion asiakkaille hyötyjä robotisaation tuomasta automaatiosta

19.08.2020 | Ajankohtaista | digitalisaatio, Työttömyyskassat, Kassat, kassajärjestelmä, Unemployment funds, Robotisaatio, Työttömyysturva

Automaatiota on kehitetty jo pitkään tiiviissä yhteistyössä työttömyyskassojen kanssa ja robotisaatio on tuonut mahdollisuuden tehostaa myös järjestelmien ulkopuolella käsin tehtyjä prosesseja. Työttömyysetuuksien käsittelyyn liittyy edelleen useassa kohdassa prosesseja, jotka perustuvat perinteiseen paperimuotoiseen tiedonvälitykseen. Automaation, ja sitä kautta tehokkuuden lisäämisen kannalta oleellista on kyetä käsittelemään myös perinteisessä paperimuodossa saapunutta tietoa ja hyödyntää sitä järjestelmässä mahdollisimman automaattisesti. Tämä hyödyttää myös kassojen asiakkaita, kun hakemusten ja asioiden käsittelyä voidaan nopeuttaa entisestään.

Robotisaatiota on tuotu suorittamaan hakemusten esikäsittelytöitä varsinaista hakemuksen käsittelyä varten. Tiettyjä hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarvittavia tietoja on tehokkainta hakea robotin toimesta. Lisäksi näitä tietoja joudutaan lukemaan paperimuotoisilta tulosteilta, jolloin robottia päästään hyödyntämään myös sisällön tulkitsemisessa järjestelmän omaa automaatiota varten.

Työttömyyskassojen puolella robotisaatio on koettu erittäin hyväksi lisäksi hakemusten käsittelyn tehostamisessa;

”On ollut hienoa nähdä Aili [robotti] työn touhussa. Näiden kokemuksien perusteella olemme tunnistaneet useita muitakin kohteita, joissa työtehtäviä voidaan antaa robotille tehtäväksi. Emme malta odottaa, että pääsemme hyödyntämään myös näitä toimenpiteitä asiakkaidemme palvelun parantamisessa. Olen positiivisesti yllättynyt miten hienosti robotti toimii.” Tanja Lindstedt, Yrittäjäkassasta toteaa. Robotisaatioratkaisussa työttömyyskassat ja Futunio kumppaneineen tekevät tiivistä yhteistyötä oikean lopputuloksen saavuttamiseksi.

Automatisointi Futuniolla

Futuniolla automaatiota hyödynnetään useammalla eri tasolla, mm. hakemuksen käsittelyn esitöissä, ehtojen tulkinnassa ja etuuksien laskennassa. Käsittelyn automaatiossa fokus on koko käsittelyprosessissa, siitä hetkestä alkaen, kun jäsen ilmaiseen halukkuutensa hakea etuutta. Käsittelyn esitöissä varmistetaan, että mahdollisimman paljon tarvittavaa tietoa on saatavilla joko ulkoisista järjestelmistä tai hakijalta itseltään. Ehtojen tulkinnassa varmistetaan täyttyvätkö hakijalla ehdot etuuden maksamista varten, onko siihen joitain esteitä ja mitä toimenpiteitä vielä tarvitaan hakemuksen käsittelemiseksi loppuun asti. Etuuksien laskennassa hyödynnetään kaikkea esitöissä ja tulkinnassa kerättyä tietoja suoritetaan tarvittavat laskennat etuuden määrittämiseksi.

Esimerkiksi vuoden 2020 alussa myös työttömyyskassojen käyttöön tulleen tulorekisterin yhteydessä järjestelmäautomaatioon lisättiin sekä esitöiden vaatima täysin reaaliaikainen ja automaattinen tulorekisteritietojen haku että hakemuksen käsittelyssä tarvittavat automaattiset laskennat palkkojen määritykseen, sovitteluun ja työssäoloehdon laskentaan. Lisäksi järjestelmä osaa pyytää hakijalta lisätietoa tilanteessa, jossa tulorekisteristä ei ole saatu riittävästi tietoa hakemuksen käsittelyä varten. Tilanteissa, joissa tulorekisteritietoja ei voida hyödyntää, robotti tulee tekemään tietojen purkamisen laskentaa varten hakemusten paperiliitteiden perusteella.

Automatisointi työttömyysturvan käsittelyssä

Työttömyysturva ei aihealueena ole helppo, ja kaikkea käsittelyä ei voi automatisoida täysin, joten syvää asiantuntemusta vaativaa manuaalityötä tarvitaan jatkossakin, mutta näissäkin tapauksissa automaatio tekee pohjatyöt mahdollisimman pitkälle käsittelijän puolesta. Lait ja asetukset asettavat myös tiettyjä rajoituksia työttömyysturvan tehostamiselle, esimerkiksi kone ei voi tehdä päätöksiä itsenäisesti. Mutta kaikki laskennat ja prosessit, joita on mahdollista automatisoida, automatisoidaan mahdollisimman pitkälle. Robotisaatio tuo mahdollisuuden ulottaa automaatio myös hankalimpiin paperimuotoisiin prosesseihin.

Tehostamista kokonaispalveluna

Järjestelmätoimittajana Futunio voi lisätä automaatiota sekä ohjelmistokehityksellä, robotiikalla että näiden yhdistelmällä tarpeen mukaan. Kokonaispalvelutoimittajana yhdessä kumppanien kanssa on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää molempien parhaat puolet aina tilanteen vaatimalla tavalla. Futunion yhteistyökumppani robotisaatiossa on Efima Oy. Efimalla on markkinoiden johtavan robotisaatioteknologia, sekä vahva kokemus ja laaja-alainen osaaminen robotisaatiosta.

Janne  Ojala, tuotepäällikkö

CTA
Futunio

Futunio

Futunio on ammattiliitojen ja työttömyyskassojen toimialojen erityistarpeisiin erikoistunut palveluyritys. Tuotamme edistyksellisimmät ratkaisut edunvalvontaan ja työttömyysturvaan, joilla asiakkaammekin pysyvät mukana digitalisaation vauhdissa.

Pixels

Lue lisää